Interiér-chodba- šachovnica

Zrkadlový- bezšpárový povrch mramorových materiálov Nero marqiuna a Bianco carrara sa dá dosiahnuť iba vybrúseným  a vylešteným po položení dlažby. Trochu komplikované a drahšie riešenie odmení svojím nenapodobniteľným vzhľadom .