Postup reklamácie


Posielajte súbory o maximálnej veľkosti 4MB a vo formáte jpg, jpeg, png, pdf


 
Použitím tohto formulára súhlasíte s ukladaním a spracovaním vašich údajov prostredníctvom tejto webovej stránky.
Ochrana osobných údajov
 
 

Pre urýchlenie vybavenia reklamácie Vás prosíme, aby ste nám pri reklamácii poskytli nasledujúce informačné údaje a dokumentáciu prostredníctvom formulára

Meno a priezvisko
Adresa
Kontakt ( ideálne telefón aj e-mail)
Číslo a dátum vystavenia faktúry
FOTODOKUMENTÁCIU
SLOVNÝ POPIS PROBLÉMU, tu prosím popíšte problém čo najdôkladnejšie, vrátane ďalších okolností ,ktoré považujete za dôležité.

Reklamáciu riešte prosím výhradne prostredníctvom nášho formulára alebo doporučenou poštou na adresu Frankovič s.r.o, A.Hlinku 454, Tvrdošín 027 44

Pred reklamáciou si prosím prečítajte podmienky platnosti 5 ročnej záruky:

1. Zhotoviteľ poskytne na dielo záruky za akosť na obdobie 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom konečného odovzdania a prevzatia diela, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je odovzdávací protokol podpísaný oboma stranami

2. Zhotoviteľ nezodpovedná za chyby diela, spôsobené preukázateľne objednávateľom, v dôsledku neodborného zaobchádzania s dodaným dielom, najmä:

a. Neodbornou manipuláciou (napr. demontáž dosky, transport, neodborné tmelenie, atď. )

b. Chyby a škody preukázateľne spôsobené pohybom spodnej stavby kuchyne, najmä klesajúcou podlahou alebo zlým stavom objektu , napríklad: prasknuté dosky alebo rozlepené spoje pracovných dosiek vplyvom celkového či lokálneho klesnutia podlahy pod kuchynskou doskou

c. Na nedostatočné naimpregnované či nedodržanie postupu impregnovania, alebo použitie inej, než dodanej impregnácie

d. Na škvrny na doske od oleja a iných pigmentových tekutín, ktoré vznikli dlhodobým pôsobením na pracovnú dosku (napr. fľaša s olivový olejom, ktorá je dlhodobá umiestnená na doske, a po ktorej stekajú zvyšky oleja na dosku, atď. )

e. Použitie výrobku na účely, na ktoré nie je určený

f. Chyby a škody, spôsobené neoznámením inej chyby, ak táto chyba bola známa

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou prostredníctvom nášho formulára, alebo doporučenou poštou na adresu Frankovič s.r.o., A.Hlinku 454, Tvrdošín 027 44

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky oprávnené reklamácie, uplatňované objednávateľom, odstrániť do 30 dní od dátumu reklamácie.

POZOR: V prípade reklamácie z dôvodov uvedených v bode 2, teda chyby nezavinenej zhotoviteľom, budú výjazd a technika a s tým spojené náklady účtované na účet zákazníka.

Ďakujeme za pochopenie.

Aby ste sa vyhli prípadnej reklamácii, odporúčame dodržovať nižšie popísaný návod údržby pracovnej dosky:

Drobné nečistoty a bežná denná údržba

Stačí umyť teplou vodou. So saponátmi šetrite – pri častom používaní znižujú činnosť impregnácie.

Hrubé a zaschnuté nečistoty

Lesklý povrch: nečistoty je možné odstrániť škrabkou so žiletkou čo ostrým oceľovým ostrím.
Saténový, patinovaný a iný nelesklý povrch: nečistoty navlhčite a nechajte odmočiť, následne môžete odstrániť hrubou stranou hubky, nepoužívajte však ostré žiletky či ostria.
Dôkladná údržba – hĺbkové čistenie + impregnácia

Dôležité upozornenie 1: Čierne pracovné dosky z umelých kameňov a žulové pracovné dosky z materiálu Nero Assoluto nie je potrebné vzhľadom k ich fyzikálnej stavbe a vlastnostiam impregnovať opakovane. Samozrejme záruka platí 5 rokov.

Dôležité upozornenie 2: Na kuchynskú dosku v okolí výrezov ( drez, varná doska, váha, atď.) ani v blízkosti spojov NEŠLIAPTE ! Pracovná doska je v oblastiach zníženej pevnosti spevnená armovaním. Lepidlá, používané k spojovaniu, sú veľmi pevné a krehké. Na dosku preto nie je možné šliapať, ani ju neprirodzené zaťažovať.

Dôležité upozornenie 3: Nenechávajte agresívne látky (olej, víno, ocot, atď.) dlhodobo pôsobiť na povrch pracovnej dosky. (Napr. fľašu s olejom neskladujte na pracovnej doske !)