Mramor – Doskovina

Mramor je metamorfovaná (premenená) skala ako výsledok metamorfózy vápenca, pozostávajúca väčšinou z kalcitu (kryštalickej formy uhličitanu vápenatého, CaCO3). Je široko využívaný v sochárstve, ako stavebný materiál a dekoračný materiál. Slovo mramor je všeobecne zaužívané na označenie kameňa, ktorý je možné vyleštiť do vysokého lesku. Ako obľúbený materiál pre sochárov starých Grékov a Rimanov, mramor sa stal symbolom tradície a vycibreného vkusu. Jeho pestrosť a široká škála farieb ho robí obľúbeným dekoračným materiálom a je často imitovaný.