Kuchynský komplet spolu s pracovnou doskou a parapetov zo žuly z materiálu Solaris.