krb TRAVERTÍN

Na požiadavku zákazníka sme tento krb nafotili. Urobili vizualizáciu a po odsúhlasení následne obložili travertínom. Rohy sú spájané na 45° uhol takže spoje nie je takmer vôbec vidieť.